Cennik

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA – 20 zł/m2 netto (24,60 zł/m2 brutto) przy powierzchni do 500m2, 15 zł/m2 netto (18,45 zł/m2 brutto) przy powierzchni powyżej 500m2. Minimalna cena inwentaryzacji – 1000 zł netto (1230 zł/m2 brutto).

Zakres:

 • wizja lokalna oraz obmiary
 • dokumentacja rysunkowa – rzuty, przekroje, elewacje, skala 1:100
 • zestawienia powierzchni
 • dokumentacja fotograficzna

W przypadku inwentaryzacji poza granicami Wrocławia doliczamy koszt dojazdu w wysokości 1 zł netto za każdy dodatkowy 1 km. Wykonujemy inwentaryzacje jedynie do późniejszych naszych projektów budowlanych lub projektów wnętrz.

ANALIZA CHŁONNOŚCI DZIAŁKI – 2 zł/m2 netto (2,46 zł/m2 brutto) przy powierzchni działki do 5000 m2, 1,50 zł/m2 netto (1,85 zł/m2 brutto) przy powierzchni działki powyżej 5000 m2 Minimalna cena analizy chłonności – 2000 zł netto (2460 zł/m2 brutto).

PROJEKT KONCEPCYJNY25 zł/m2 netto (37,75 zł/m2 brutto) projektowanej powierzchni przy powierzchni powyżej 500 m2, przy powierzchni do 500 m2 35 zł/m2 netto (43,05 zł/m2 brutto)

Zakres:

 • analiza zamierzeń Inwestora, przygotowanie wniosków dot. niezbędnych dokumentów
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej, wizje lokalne, analiza terenu
 • rozwiązania architektoniczne, główne dyspozycje branżowe, wstępna ocena zagadnień zabezpieczenia ppoż., komunikacji
 • przygotowywanie wniosków dot. warunków technicznych przyłączenia i modernizacji sieci
 • wykonanie bilansów i zapotrzebowań na poszczególne media
 • konsultowanie robocze koncepcji z rzeczoznawcami ds. BHP, PPOŻ, SANEPID
 • projekt wstępny – 2 warianty (rzuty, widoki 3D) z uwzględnieniem wytycznych zwartych w decyzji o warunkach zabudowy lub wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • projekt koncepcyjny wybranego wariantu (rzuty, przekroje, elewacje, wizualizacje)

PROJEKT BUDOWLANY – 60 zł/m2 netto (73,8 zł/m2 brutto) projektowanej powierzchni.
Przy projektach do 500 m2 – 90 zł/m2 netto (110,7 zł/m2 brutto).

Zakres:

 • projekt zagospodarowania terenu
 • projekt architektoniczno-budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę
 • analiza środowiskowo-ekonomiczna
 • uzgodnienia projektu w zakresie ppoż, sanepid, bhp
 • przygotowanie wniosków dotyczących uzyskania wymaganych opinii oraz pozwolenia na budowę
PROJEKT TECHNICZNY – 25 zł/m2 netto (30,75 zł/m2 brutto) projektowanej powierzchni.
Przy projektach do 500 m2– 45 zł/m2 netto (55,35 zł/m2 brutto)
Zakres:

 • projekt konstrukcyjny w zakresie niezbędnym dla nadzoru budowlanego do rozpoczęcia budowy
 • projekt instalacji wewnętrznych (wod.-kan., co, wentylacyjnej, elektrycznej)
 • projektowana charakterystyka energetyczna

PROJEKT WYKONAWCZY – 50 zł/m2 netto (61,5 zł/m2 brutto) projektowanej powierzchni.
Przy projektach do 500 m2 – 80 zł/m2 netto (98,4 zł/m2 brutto)
Zakres:

 • projekt architektoniczny z zestawieniami i detalami
 • projekt konstrukcyjny w zakresie niezbędnym do wykonania obiektu
 • projekt instalacji wewnętrznych (wod.-kan., co, wentylacyjnej, elektrycznej)
ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO – od 10 000 zł/m2 netto (12 300 zł/m2 brutto)
Zakres:

 • projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
 • adaptacja projektu typowego w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych
 • przygotowanie wniosków dotyczących uzyskania wymaganych opinii oraz pozwolenia na budowę
 • wprowadzanie zmian do projektu – od 500 zł/m2 netto za zmianę
KONCEPCYJNY PROJEKT WNĘTRZ – 80 zł/m2 netto (98,40 zł/m2 brutto) projektowanej powierzchni
W przypadku projektu wnętrza dotyczącego powierzchni poniżej 500 m2– min. 120 zł/m2netto (147,6 zł/m2 brutto) projektowanej powierzchni.
Zakres:

 • na podstawie wytycznych inwestora 2 warianty koncepcyjne z układem funkcjonalnym oraz wstępnym doborem materiałów
 • projekt wybranego wariantu wnętrza – rzuty, przekrój, widoki 3D, opis przyjętych rozwiązań elementów wykończenia i wyposażenia wnętrza
 • w cenie 2 spotkania projektowe

WYKONAWCZY PROJEKT WNĘTRZ – min. 80 zł/m2 netto (98,4 zł/m2 brutto) projektowanej powierzchni (dla pow. powyżej 500 m2)
W przypadku projektu wnętrza dotyczącego powierzchni poniżej 500 m2– min. 130 zł/m2 netto (159,9 zł/m2 brutto) projektowanej powierzchni.

Zakres:

 • projekt wykonawczy wybranego wariantu wnętrza – rzuty, przekroje, widoki ścian, wizualizacje fotorealistyczne: 4-6 szt wybranych pomieszczeń, opis wszystkich przyjętych rozwiązań elementów wykończenia i wyposażenia wnętrza z podaniem ich ilości
 • w cenie 3 spotkania projektowe, 2 spotkania dotyczące doboru materiałów, 3 nadzory autorskie

Poza zakresem opracowania: specyfikacje techniczne, karty materiałowe, kosztorysy i przedmiary.
Ostateczna cena projektu ustalana jest indywidualnie 

DODATKOWO:

 • Uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę – 900 zł/szt. netto
 • Uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych opinii i uzgodnień – 500 zł/szt. netto
 • Ekspertyza techniczna – 7 zł/m2, min. 500 zł/szt netto
 • Projekt instalacji wewnętrznych wod-kan i co – 20 zł/m2 netto
 • Projekt instalacji wewnętrznej elektrycznej – 10 zł/m2 netto
 • Projekt przyłącza – od 800 zł/szt.
 • Projekt sieci – wg indywidualnej wyceny na podstawie uzyskanych warunków
 • Projekt drogowy – wg indywidualnej wyceny
 • Mapa do celów projektowych – od 1000 zł netto
 • Badania geotechniczne – od 1000 zł netto
 • Wyprzedzające badania archeologiczne z decyzją konserwatorską – od 2500 zł netto
 • Pozwolenie konserwatorskie z programem prac konserwatorskich – wg indywidualnej wyceny
 • Ekspertyza kominiarska – od 500 zł netto
 • Uzgodnienie BHP i Sanepid – od 800 zł netto
 • Uzgodnienie p.poż. – od 1200 zł netto
 • Ekspertyza pożarowa – od 4500 zł netto
 • Uzyskanie odstępstwa ppoż. – 900 zł netto
 • Zgłoszenie w imieniu Inwestora zakończenia budowy z kompletowaniem dokumentów – od 5 000 zł netto
 • Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – 2000 zł netto
 • Mapa do celów opiniodawczych – od 200 zł netto
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów – od 300 zł netto
 • Wypis i wyrys z MPZP – od 300 zł netto
 • Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – od 460 zł netto
 • Nadzór autorski od 500 zł/h netto

Ceny nie obejmują kosztów administracyjnych i opłat skarbowych.

 

KONSULTACJE ARCHITEKTONICZNE – 300 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę

UWAGI:

Przedstawione kwoty są szacunkowe. Każdy projekt wyceniamy indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania budynku, zakresu i formy projektu oraz wymagań Inwestora.
Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. W cenniku podano kwoty netto i brutto, podatek dla usług projektowych wynosi 23%.

W celu uzyskania indywidualnej oferty prosimy o kontakt mailowy biuro@lafoa.pl